Ajankohtaista

Ajankohtaista nyt

Olemme Facebookissa

fb  Olemme Facebookissa

Sieltä löydät meidät hakemalla ystäväksesi Posion seurakunta

ja työalojen kautta tavoitat eri työntekijät

image001

Posion Seurakunta

 

Tietosuoja Posion seurakunnassa

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä ja sitoudumme suojaamaan jäsentemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä.

 

Tälle sivulle on koottu tietoa Posion seurakunnan henkilötietojen käsittelystä. Jäsenrekisteriä koskeva tietosuojaseloste on nähtävillä tämän sivun alareunassa.

 

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

 

Seurakunnan toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiviä henkilötietoja ovat mm. nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot.

 

Keräämme henkilötietoja jäsenrekisterin lisäksi erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa ja sopimuksia tehtäessä. Tiedot saadaan pääasiallisesti henkilöltä itseltään. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.

 

Käytämme henkilötietoja seurakunnan toiminnassa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa. Lisäksi käytämme henkilötietoja palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.

 

Käsittelyn oikeusperusteet

 

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeusperusteena on useimmiten seurakunnan jäsenyys, palvelussuhde, sopimus tai muu merkityksellinen asiakassuhde. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

 

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

 

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelemiseltä.

 

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jota määrittää niiden käyttötarkoitus. Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty lainsäädännössä (esim. kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Tietopyyntö

 

Voit tehdä tietopyynnön itseäsi koskevista henkilötiedoista tällä lomakkeella.

 

Toimitamme tiedot aina kirjallisesti.

 

Yhteystiedot

 

Oulun hiippakunnan yhteinen tietosuojavastaava:

 

Kristiina Harjuautti, Oulun tuomiokapituli, PL 85, 90101 Oulu, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 755 2650.

 

Posion seurakunnan tietosuojan yhteyshenkilö:

 

Leena Pudas, Posion seurakunta, 97900 Posio, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
p. 040 759 4254.

 

 

Kansallinen valvontaviranomainen:

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

 

PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki

 

p. 029 56 66700, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

www.tietosuoja.fi

 

Tietosuojaseloste evankelis-luterilaisen kirkon yhteisestä jäsenrekisteristä (Kirjuri)

 

 

 

 

 


Posion kirkko - Posion Seurakunta

 

 

Lahjoita

Lahjoita valmis 1

Lahjoita klikkaamalla